SEPTEMBERPOP 2018

Beste vrienden van Septemberpop,

 

We hebben weer voor 2 avonden een super mooie LINE UP in elkaar gezet voor julli, ook zijn er dit jaar theater acts aan toegevoegd. Tickets online zijn al verkrijgbaar.

 

Volg ons Instagram en Facebook account voor het laatste nieuws.

 

Tot snel.

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten >

Reglement

 

 

 • Bij het kopen van een ticket geeft u de organisatie ook toestemming om film en foto's opnames te gebruiken voor promotie doeleinden.
 • Er geldt een legitimatie plicht, indien u zich niet kunt legitimeren kan u de toegang worden ontzegd.
 • Bij het betreden van dit terrein geeft u toestemming aan de security mensen dat zij u mogen fouilleren.
 • Aanwijzingen van de security en de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.
 • Consumpties moet u met muntjes betalen.
 • Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen een polsbandje om (waarmee zij alcoholische dranken kunnen kopen)
 • Er is een leeftijd grens, Toegang vanaf 16 jaar
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • Het gebruik/handelen van drugs is ten strengste verboden.
 • Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden.
 • Het dragen van wapens en/of ongewenste voorwerpen is ten strengste verboden.
 • Bij geweld of agressief gedrag kan de toegang ontzegd worden voor een aantal jaren.
 • Het is niet toegestaan audio-/visuele opnamen te maken.
 • De organisatie maakt gedurende de avond beeldmateriaal van het event en haar bezoekers. Dit materiaal wordt/kan op de website van de organisatie geplaatst worden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen. Binnen in de tent is ruimte waar u posters kunt ophangen
 • Indien u zich niet aan deze huisregels houdt kunt u van het terrein worden verwijderd. Uw entree- en/of muntgeld krijgt u niet terug.
 • Bezoek van het event geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.
 • In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.